2020-2021 Biyogaz/Çöpgazı Elektrik Santralleri MWM-İltekno…

Gerek nüfus yoğunluğu gerekse tüketim alışkanlıkları sebebiyle Türkiye’de biyogaz ve çöp gazı üretimini sağlayacak önemli derecede kaynak bulunmaktadır. Bu kaynakları kullanarak elektrik enerjisi üretecek tesisler devreye alarak hem ekonomik değer yaratılmakta hem de sürdürülebilir bir gelecek için katkıda bulunulmaktadır.

Çankırı Pelitözü – 1 x MWM TCG 2020 V16 Landfill

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Biyogaz ve Çöp gazından Enerji Üretimi yapacak tesislerin sayısını arttırmak için, yatırımcılara avantaj sağlayacak teşvikler sağlanmaktadır. 2020 ve 2021 yıllarında sağlanan teşvikler kapsamında gerçekleşen projelerle beraber İltekno, MWM’nin çöpgazı ve biyogaz yakıtlarına özel konfigüre ettiği yüksek teknolojiye sahip gaz motorlarıyla, bu alanda faaliyet gösteren 42 adet müşterisinin 30 farklı şehirdeki 85 adet Gaz Motoru için mühendilik, kurulum ve servis noktalarında çözüm ortaklığı yapmıştır.

İltekno biyogaz ve çöp gazı yakıtlarına yönelik sunduğu çözümlerde yüksek verimli, zor şartlarda çalıştırılırken dahi görece uzun süreler majör bakım gerektirmeyen, kullanıcı dostu MWM marka TCG 2016 / 3016 / 2020 / 3020 serisi motorları kullanmaktadır. Mühendisliği ve kurulumu İltekno tarafından yapılan tesislerde, MWM Gaz motoru ve çevresel ekipmanları üzerine yerleştirilmiş çeşitli sensörler ve ileri teknoloji kontrol sistemleriyle zor koşullara maruz kalan biyogaz ve çöp gazı motorları milisaniyeler mertebesinde ölçülen verilerle yönetilmekte ve proaktif uygulamalara olanak sağlayan donanım ve yazılımlarla düşük maliyetli ve yüksek verimli işletme fırsatı sunulmaktadır.

blank
Afyon Armatec – 1 x MWM TCG2020V16 Biogas

Sağlanan teşviklere gösterilen ilginin yoğun olması, birçok tesisin projesinin ve devreye alma sürecinin çok kısa bir zaman diliminde ve eş zamanlı yürütülmesi gibi zorlukları beraberinde getirmektedir. Bu durum tedarikten mühendisliğe, saha çalışmalarından devreye alma sürecine kadar her aşamada kusursuz bir koordinasyon ve işbirliği gerektirmektedir.

Eş zamanlı birçok projeyi yönetebilmek ve teşviklerden faydalanılabilecek son tarihe yetişebilmek için birden fazla ekip ile farklı lokasyonlardaki projeleri yönetmek gerekmektedir. İltekno ve MWM’nin uzun yıllardır devam eden başarılı işbirliği, başarılı mühendilik/proje yönetimi ve deneyimli saha kadrosu sayesinde İltekno, son kabul tarihi 31 Ekim olan; 2020 yılının Ekim ayında, 6 farklı şehirde bulunan 9 adet gaz motorunu sadece Ekimin son haftasında olmak üzere, toplamda 10 farklı şehirde 16 adet gaz motorunu; son kabul tarihi 30 Haziran olan 2021 yılının Haziran ayı içinde ise, 5 farklı şehirde bulunan 5 gaz motorunu sadece Haziranın son haftasında olmak üzere, toplamda 7 farklı şehirdeki 7 gaz motorunun  devreye alma işlemlerini herhangi bir gecikme olmadan başarı ile gerçekleşmiştir.  

blank
Start öncesi yapılan test ve ölçümler
blank
İltekno santrallerinde kullanılan in house üretilen otomasyon panoları.

İltekno, MWM biyogaz ve çöp gazı motorları ile müşterilerinin ekonomik katma değer yaratmalarına ve çevreci enerji çözümlerinin toplam kurulu güç miktarındaki payının artmasına yardımcı olmuştur. İltekno ve MWM önümüzdeki yıllarda da sözkonusu tesislerin en verimli ve çevreci şekilde çalışabilmesi için gereken tüm desteği sağlamaya devam edecektir.