MWM‘in yeni seri motorları olan TPEM sistemi,…

MWM‘in yeni seri motorları olan TPEM sistemi, TCG3016V12( 600 kw) + TCG3016V08 (400 kw) makinaların kullanıldığı, toplamda 0.6 mW + 0.4 mW atık ısı su kazanlı bir kojenerasyon sistemi olan Ukrayna’daki projemizin, 1 Kasım 2021’de devreye alma işlemleri ve testleri tamamlanmıştır. Devreye alınan tesiste İltekno’nun kendi pano ve kontrol sistemleri kullanılmıştır. MWM motorları şehirdeki ısı ihtiyacını karşılayan 3 adet 560 kw’lık pompayı beslemektedir. Toplamda ısıl ve elektriksel verimleri %87’lere kadar çıkmaktadır.

Proje Yeri: 1 Akademika Proskury Street in the City of Kharkiv, Ukrayna

#İltekno #poweringyourfuture #energyefficiency #innovation #Power #Energy #Electricity #Engines #Gensets #PowerGeneration #Kharkiv #Ukraine