Kasım ayı itibarıyla…

Kasım ayı itibarıyla, Sakarya’da bulunan Türkiye’nin önde gelen tekstil işletmesinde, daha önce ILTEKNO tarafından kurulmuş olan kojenerasyon santralının, kapasite arttırımı projesine başlandı.
Kapasite arttırımı kapsamında, 1 adet MWM TCG 2032V16 doğal gaz genset (4,3 MWe) ve atık ısı geri kazanım sistemi kurulumu yapılacak.