Ekim 2016 içerisinde İltekno…

Ekim 2016 içerisinde İltekno, 4 farklı şehirde yenilenebilir enerji santralleri kurulum ve devreye alımını tamamladı. Çöp gazı ile çalışan yenilenebilir enerji santralleri, rüzgar ve güneş santrallerine kıyasla yaklaşık 3 kat daha fazla emreamadelik sunmakta olup, 7/24 elektrik üretim kapasitesine sahiptirler. Niğde, Kahramanmaraş Samsun ve Osmaniyede kurulan toplam 8 ünite, çöp gazını değerlendirerek yılda yaklaşık 80.000.000 kWh enerji üretebilecek kapasiteye sahiptir.