Temmuz 2016 itibarıyla…

Temmuz 2016 itibarıyla, iltekno nun enerji santralı tecrübeleri aşağıdaki şekildedir:
 
32 biyogaz & çöp gazı yakıtlı, yenilenebilir enerji projesi,
120 doğal gaz yakıtlı enerji santralı,
31 HFO yakıtlı enerji santralı,
110 kojenerasyon projesi
29 trijenerasyon projesi
İlgili tüm santrallerin bakım hizmetleri
3 farklı ülkede 8 farklı enerji santralının tam zamanlı işletme ve bakımı,
 
Toplamda            183         proje
Anahtar teslim  139         proje