MWM TCG 2020V16 çöp gazı motoru…

MWM TCG 2020V16 çöp gazı motoru salgının kısıtlamalarına rağmen bakımı için İstanbul’ daki atölyelerimize başarıyla getirildi ve başarıyla rekor sürede Ürdün katı atık sahasına geri gönderildi.

Bugüne kadar, İltekno, son 30 yıldır çeşitli ana bakım ve onarım işleri gerçekleştirmiştir. Jeneratörlerimiz tüm dünyada milyonlarca çalışma saatini tamamlamıştır.

#İltekno #Jordan #energyefficiency #innovation #poweringyourfuture #Power #Energy #Electricity #Engines 

#Gensets #PowerGeneration