Enerji verimliliği ve yeniliğin…

Enerji verimliliği ve yeniliğin öncülerinden biri olarak İltekno, yenilenebilir enerji kaynaklarından en iyi şekilde yararlandığımız ve aynı zamanda fosil yakıtların yardımıyla en yüksek kullanılabilirliği elde ettiğimiz hibrit santrallerin enerji karışımında önemli bir unsur olduğuna inanıyor.