İltekno, global müşterisi…

İltekno, global müşterisi ContourGlobal için enerji santrali…