İLERİ TEKNOLOJİ - POZİTİF ENERJİ
TR
EN
RU
FR
Hibrit Sistemler

Dünyada yaklaşık 1,2 milyar insanın elektrik enerjisine erişimi bulunmamaktadır ve insanların 46% sı şebeke ağının yaygın olmayışı sebebiyle çok ciddi elektrik enerjisi kurulum maliyetlerine sahip olan kırsal alanlarda yaşamaktadır. Bu bölgelerde, Hibrit enerji sistemleri elektrik maliyetini düşürmek için müthiş bir potansiyele sahiptir.

 

ILTEKNO Hybrid System Solutions   ILTEKNO Hybrid System Solutions (Short Version)
 
     

 

Öne Çıkan Özellikleri

Stabil Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeneratörler çoğunlukla merkeze uzak yerlerde ya da kırsal alanlarda yaşayanlara enerji ulaştırmak için kullanılır. Aynı zamanda jeneratörler enerji sürekliliği de sağlamaktadır. Öte yandan yenilenebilir enerji kaynaklarının jeneratör sistemlerine katılımıyla; özellikle Güneş panelleri ve rüzgâr türbinleri, yakıt kullanımını ciddi oranda azaltmakta, işletme ve bakım maliyetlerini önemli ölçüde düşürmektedir. Aynı zamanda sera gazı emisyonlarının da büyük oranda düşürülmesine katkı sağlamaktadır.

Ana güç kaynağı olarak jeneratörlerin kullanıldığı her bölgede, İLTEKNO Hibrit Çözümleri, enerji maliyetlerini azaltmaya yardımcı olacaktır. Sanayi tesislerinde, soğuk hava depoları, su arıtma tesisleri, sulama sistemleri, uzak tatil köyleri ve daha pek çok yer fark etmeksizin; İLTEKNO Hibrit Kontrolörü ilgili ihtiyaca cevap verebilir.

Daha Düşük Yakıt, İşletme ve Bakım Maliyetleri

Son yıllarda hızla artan yenilenebilir enerji santralleri, güneş paneli üreticilerini büyük ölçekli, düşük maliyetli üretim yapmaya; ayrıca daha ucuz ve verimli paneller üretmek için Ar-Ge çalışmaları başlatmaya teşvik ederek güneş paneli maliyetlerini hızla azaltmıştır. Bu durum güneş panellerini çevre dostu ve ekonomik bir rakip haline getirerek umut vadeden bir enerji kaynağı olmasını sağlamıştır. Bunların yanı sıra güneş panellerinin bakım maliyetleri oldukça düşüktür ve kapasite büyütme kolaylığı sayesinde artan enerji ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmektedir. Güneş santrallerinin ana kurulum maliyeti yüksek olmasına rağmen 5-6 yıl içerisinde bu kurulum maliyetini geri ödemektedir.

Akıllı Kontrol Sistemi Aracılığıyla Stabil Mikro-Şebeke

ILTEKNO HİBRİT KONTROLÖRÜ tam otomatik senkronizasyon sağlar ve yük ihtiyacına bağlı olarak; şebeke, jeneratör ve güneş panelleri arasında başarılı bir yük paylaşımı gerçekleştirmesini mümkün kılar. Temelde, yenilenebilir güneş (PV) sistemleri ve rüzgâr türbinleri, jeneratörleri tamamlamaktadır. Sistem, yük ihtiyacının yüksek veya düşük olduğu durumlarda jeneratöre yardımcı bir enerji sağlayabilir ve yakıttan tasarruf sağlanmasına yardımcı olur.

Geliştirilmiş İşletme Performansı - Endüstriyel Elektrik İhtiyacı İçin Hızlı Çözüm

Sistemin operasyon modları, gün boyu gerçekleşen gün ışığı ve gece periyotları için tanımlanmış ve işletme koşulları belirlenmiştir. Bu sayede bulutlu bir günde fotovoltaik enerji düşüşlerine karşı şebeke kararlılığı korunabilecektir.

Çok güneşli günlerde ortaya çıkacak ihtiyaç fazlası enerji, bataryalarda depolanarak sisteme 24 saat kesintisiz enerji sağlanabilir. Fosil yakıtlı jeneratörlerin güneş panelleri/batarya sistemleri ile birlikte kullanımı, güneş panellerinin gece kullanım sorununu çözmekte, jeneratörlerin kullanımını azaltmakta böylelikle yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

Daha Düşük Sera Gazı Emisyonları

Artan çevre kirliliği endişeleri ve fosil yakıtlar karşısında yenilenebilir enerji türlerinin desteklenmesi sonucunda yenilenebilir enerji kaynakları daha yaygın kullanılmaya başlanmıştır. Hibrit enerji sistemleri sürdürülebilir enerji üretimi konusunda etkili olmakta, minimum çevresel etki oluşturarak elektrik üretimine olanak sunmaktadır.

© 2014
İLTEKNO A.Ş.