TECHNOLOGIE AVANCÉE - ÉNERGIE POSITIVE
TR
EN
RU
FR
Politique de Système de Gestion Intégrée

İLTEKNO, gaz/dizel motorları ile enerji santralleri ve elektrik kontrol panoları alanında, ileri teknolojiyi ve modern mühendislik çözümlerini kullanarak, konusunda uzman yönetici kadrosu ve personeli ile müşterilerine güvenilir ve kaliteli hizmet sunmayı ilke olarak benimsemiştir. Çevreci ve inovatif bir yaklaşımla hibrid ve yenilebilir enerji kaynaklarını kullanarak yeni projelerle portföyümüzü büyütmeyi amaçlıyoruz. Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında ISO 9001:2015 Kalite, ISO 14001:2015 Çevre ve OHSAS 18001 / ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standartlarının uygulayarak; paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, topluma, çevreye ve çalışanlarımıza karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek öncelikli amaçlarımızdır. Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetler sırasında ön planda tuttuğumuz Entegre Yönetim Sistemi bilinci, sunduğumuz hizmetlerin başarısındaki en önemli unsurdur. 

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız tüm ilgili taraflara her zaman açık ve ulaşılabilir olacaktır.

UYUM
İLTEKNO'da, tüm faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde, etkin bir Entegre Yönetim Sistemi uyguluyoruz. Ulusal ve uluslararası yönetmelik, tüzük, müşteri gereklilikleri ve diğer şartlara uyumlu olacak şekilde çalışmalarımızı yürütürüz. Entegre Yönetim Sistemini oluşturan ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 / ISO 45001 standartlarının gerekliliklerini yerine getiririz. 

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Sektördeki ve dünyadaki başarılı uygulamalara karşı ilgili ve sorumlu davranarak Entegre Yönetim Sistemi ile ilgili ölçülebilir hedefler oluştururuz. 
Gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçiriyor ve bu alandaki performansı ile yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştiriyoruz. 

RİSK VE FIRSAT YÖNETİMİ
İLTEKNO' da, Entegre Yönetim Sistemi hedeflerimize ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarını ve fırsatlarını kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlıyoruz. Proaktif yaklaşımımızla istenmeyen etkileri önleyerek veya azaltarak, aynı zamanda olası fırsatları yakalamak için aksiyonlar geliştirerek sürekli iyileştirmeyi sağlıyoruz.,

ÇEVRE
İLTEKNO'da, tüm faaliyetlerimizi yüksek çevre bilinci ile gerçekleştirirken çevre boyutlarını tanımlıyor ve kirliliğin önüne geçeceği aksiyonları belirliyoruz. Atıkların kaynağında azaltılmasını sağlayarak geri kazanımı teşvik ediyor ve çevreye sürekli pozitif değer kazandırmayı hedefliyoruz.

LİDERLİK VE ÇALIŞANIN KATILIMI
"İLTEKNO'da Entegre Yönetim Sistemleri üst yönetimimizin liderliğiyle ve tüm çalışanlarımızın danışma ve katılımıyla uyguluyor ve sürekliliği sağlıyoruz. Performans yönetimi uygulayarak Entegre Yönetim Sistemimizin sürekliliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak üst yönetimimizin sorumluluğundadır.

Üst yönetimimiz, paydaşları ile olan ilişkilerinde sosyal, çevresel ve iş güvenliği ile ilgili şeffaflığı ve hesap verilebilirliği taahhüt eder."
 
EĞİTİM 
İLTEKNO'da, çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve üçüncü tarafların işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevresel yetenek ve yetkinliklerinin iyileştirilmesi ve Entegre Yönetim Sistemi Politika gerekliliklerinin duyurulması ve kurumsal bir kültür haline dönüştürülmesi amacıyla, eğitime önem veriyor, bireysel gelişimi teşvik ediyor ve organizasyonel iyileştirmemizi sağlıyoruz. 
 
OLAYLARIN ARAŞTIRILMASI
Tüm iş ve çevre kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımızın işle ilgili yaralanmalarını, sağlıklarının bozulmasını veya ortamın kirletilmesini önlemek ve tehlikeleri ortadan kaldırmak için proaktif bir yaklaşım göstererek, olaylar meydana gelmeden önce risklerini ve fırsatlarını belirliyor ve gereken önlemleri alıyoruz. Bünyemizde yürüttüğümüz faaliyetler esnasında gerçekleşen ramak kala dahil tüm olayları araştırıyor, raporluyor ve ilgililerle paylaşıyoruz. Emniyetsiz durumlarda çalışmayı durduran personele yaptırım uygulanmasına asla izin vermiyoruz.
 
İLTEKNO, TÜM ÇALIŞANLARINDAN, YÜKLENİCİLERİNDEN VE DİĞER PAYDAŞLARINDAN
BU İLKELERE UYMASINI İSTER.

 
Dr. A.Nihat DİLEK
CEO
Subat 2020
© 2014
İLTEKNO A.Ş.